De Andere Lente!

De wereld wordt grootscheeps omgeploegd en dat maakt het zaaien straks een stuk gemakkelijker: op naar De Andere Lente!!

Normaal in deze weken van het voorjaar gaat jaarlijks veel aandacht uit naar het plant- en zaai klaar maken van de grond: dé basis voor groei en bloei!
De lente barst los en iedereen gaat aan de slag.

Alleen deze lente niet: lentekriebels vinden vooral plaats: binnenskamers met te veel mensen in te weinig ruimte of juist in een gevoel van isolement.

In deze situatie ligt het verschijnsel, meer dan ooit op de loer, van groeiende Lijdenspijn en groeiend Verlangen.

Vaak hand in hand: 24 uur met jouw partner in één -dán te klein- huis kan meer lijdenspijn (en verlangen) in beeld brengen dan in een drukke baan buitenshuis.

Thuiswerken zonder strikte regels als werktijd, protocollen, meetings met afwisselend ervaren nut, even niet aan tafel met die immer zeurende collega, brengt de werkgerelateerde lijdenspijn versterkt in beeld.
En een verlangen.

Leven zonder al die “sociale verplichtingen” kan een diep verlangen in beeld brengen: aan rust en ruimte in de agenda. Ook privé.

Óf het brengt juist een diep gemis in beeld dat bijvoorbeeld gaat over het niet ontmoeten van onvoorwaardelijke liefde, vriendschap of dierbare mensen in jouw leven.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het landschap van het “dagelijks zelf” wordt omgeploegd.

Lijdenspijn komt bovenop te liggen.

Naast het verlangen.

Klaar om te aanschouwen en te begrijpen. Opnieuw onderstoppen of ontkennen (vaak ons eerste afweer-reactie) gaat even niet meer.

Alle hens aan dek dus voor ons als bewustzijnsontwikkelaars om bij te dragen:

  • aan het vinden van de voor passende Andere Routes naar de Andere Lente
  • aan het begrijpen (ipv verklaren of veroordelen) van de lijdenspijn en het ontkennen daarvan (vaak als liefde in vermomming)
  • aan het begrijpen van de oorsprong van het verlangen en het ontkennen daarvan (vaak als liefde in vermomming)
  • aan het aanboren van de “nog slapende kwaliteiten” om die stappen te zetten die tot voor kort nog onmogelijk leken.

Kortom: laten we proberen met onze aangescherpte gereedschappen als Liefde, Respect, Zorgvuldigheid en Transparantie zoveel mogelijk bijdragen te leveren aan het begrijpen en transformeren ten dienste van Groei & Bloei in de nieuwe Lente.