‘Zijn’ loopt op krukken!

Sinds een paar weken krijgen we van meerdere kanten te horen dat, soms tot grote verassing, deze roerige tijd het gemakkelijker maakt om nieuw gedrag te oefenen.

Immers, álles is anders.
En dat ánders zijn, dwingt ook om te oefenen met nieuw gedrag: immers: oude sleutels passen niet op nieuwe sloten. 

Waarmee we dus allemaal te oefenen hebben is: ons verhouden met dát wat is:

 • je moet thuisblijven, thuis werken
 • kinderen / partner 24/7 om je heen hebben of juist
 • 24/7 helemaal alleen zijn
 • doorlopende dreiging van besmet worden
 • dierbaren die jou juist nu nodig hebben en je mag er niet naar toe
 • enorme vrijheidsbeperking en gemis van routines enz enz.

En corona brengt ons zoveel nieuwe, tot voor kort ondenkbare, situaties waardoor we gedwongen worden nieuw gedrag te beoefenen.

Uiteindelijk zal corona ons de weg wijzen hoe we daarmee kunnen en moeten omgaan: (wat ons bedreigt wijst ons de weg . . . . ).

Corona zorgt ervoor dat we wereldwijd daarmee bezig zijn.
“De wereld” staat stil.
“Iedereen” staat stil.
Iedereen zit thuis.
Los van sociale status, functionele status, geloofsovertuiging of wat dan ook.
Iedereen zit thuis. Als een soort nieuwe verbinding.

Heel veel “vaste regels” zijn -even- niet meer geldig.
De sociale samenhang is totaal ontregeld.
De sociale hiërarchie is ernstig verstoord en niet van belang.
Belangrijker is het antwoord op de vraag of je besmet bent en hoe het is met jouw dierbaren.

“Iedereen” zit thuis en fundamentele vragen sluipen jouw hoofd binnen:

 • Hoe belangrijk is dit werk eigenlijk voor me?
 • Hoe belangrijk is die vriendschap voor me?
 • “Ik geniet van niet naar feestjes en zo te moeten”: wat heeft me dat te vertellen?

Kennelijk is dit dus een fantastisch klimaat om te komen tot inzichten over nieuw gedrag. Het verschijnsel van de organisatie als drilpudding (constant in beweging zonder dat er iets verandert) is daarmee ook even van het toneel verdwenen.

In dit tijdvak lijkt het ook -meer dan ooit- te gaan over Leiderschap:

 • polderen wordt vervangen door besluiten: helder en krachtig geformuleerd
 • voorbeeldgedrag blijkt meer dan ooit behulpzaam én van belang bij het aanleren en volhouden van nieuw gedrag
 • bij voortduring herhalen welk gedrag van belang is: toegesneden op verschillende maatschappelijke doelgroepen.
 • nieuw houvast wordt geboden door (ongepolderde) regels en voorschriften en
 • die weinige regels geven tegelijkertijd ook heel veel ruimte voor individuele vormgeving en schenken vertrouwen.

Overal duiken nieuwe ideeën op.
Nieuwe initiatieven.
Dekseltjes gaan van de modules en geven heel veel nieuwe energie en ruimte.
Dus schoorvoetend oefenen we met z’n allen nieuw gedrag.
Met vallen en opstaan én we doen het!
En nog even door oefenen en we kunnen het helemaal zelf.

Met een glimlach en losse handen!!!