Positief of optimistisch?

Positiviteit kon wel eens, wat wij binnen de Awareness Academy noemen,
de “twisted form” zijn van optimisme!

Omdat ik de laatste weken weer steeds vaker hoor dat we positief moeten zijn, ben ik daarop eens gaan broeden.

In de jaren ‘70 en ‘80 waren mijn helden in TV-land (er waren toen nog maar enkele tv-zenders en een handjevol Bekende Nederlanders):
Kees van Kooten en Wim de Bie.

Zij hadden toen een soort serie als “de Positivo’s”.
Een karikatuur op zoek naar positieve signalen en tegelijkertijd een deel van de krakende, piepende, zware moeilijke tijd daaronder wegmoffelend.

Kijk maar eens hier op Youtube!

Wat wordt in het dagelijks spraakgebruik bedoeld met ‘positief’?

Het lijkt erop dat de goede en fijne waarheidsdelen beklemtoond worden en de moeilijke en zware onderdelen, bij voorkeur onder het tapijt verdwijnen. We spelen dan dat het beter gaat dan we het feitelijk ervaren of denken aan te kunnen.

Bijvoorbeeld het door Maan gezongen liedje “ze huilt maar ze lacht” gaat daar over.

Het woord “Maar” werkt dan als de afsplitser van ‘goed en kwaad’.

Vanuit een non duale blik heeft het óngewenste deel van de waarheid evenveel bestaansrecht, ook al ervaren we het als moeilijk, zwaar, een beproeving of wat dan ook. Simpelweg omdat dat ongewenste deel ook een vorm van Isness is.

Dit is het moment waarop het woord “EN” te hulp schiet.

“EN er gebeuren mooie dingen EN ik vind het ook moeilijk.”

“EN ik ben blij met mijn werk EN ik heb last van een aantal systemen en structuren.”

“En we hebben een geweldig product EN het is nu moeilijk te verkopen!”

Jim Collins nodigt in zijn boek “Good to Great” de lezer uit zich te ontwikkelen tot Genius of the AND.

Niks weglaten, niks maar, niks splitsen!
Verbinden: én moeilijk én belangrijk.
Het woord “En” als de verbinder.

Bezien vanuit een non-duale blik, gaat het naar mijn idee steeds weer om de waarheid en hoe we die beleven.

In die waarheid ervaren we verschillende gevoelens als én blij én verdrietig, én boos én opgewonden. We voelen én vertrouwen én argwaan.
Tegelijkertijd!
Net zoals alle kleurschakeringen samen de regenboog vormen.
De regenboog is één door het gehele spectrum.
Dat aanschouwend heb je én jouw voorkeurskleur én het is er allemaal.


Precies zoals isness bestaat uit het gehele spectrum.
Dat aanschouwend heb je én jouw voorkeursuitingsvormen én het is er allemaal.

In het kader van deze column heb ik het -non duaal gezien- daarom dan ook bij voorkeur over optimisme.

Optimisme, geworteld in vertrouwen én zicht hebbend op dingen die nog om een passend antwoord vragen.
Vanuit optimisme heb je bijvoorbeeld angst, pijn, verdriet of zorgen in beeld EN je gaat door op de ingeslagen weg vanuit een basis van vertrouwen.
Vertrouwen in jezelf EN in de ander EN in de situatie.

Samen kan ik het zelf!

Zo kun je in een periode als deze, ondanks dat Corona voor veel beweging zorgt en heel veel gewoontepatronen en aannames ernstig verstoort, optimistisch zijn over een afloop waarvan we kunnen deel uitmaken met souplesse en een glimlach.

Ik nodig jullie allemaal uit om, voorbij de positief-negatief-splitsing, bij te dragen aan optimisme! Deze column is geschreven door Harri M. Vermunt, nestor bij de bewustzijnsontwikkelaars van carlabloemen.nu.