‘Zijn’ loopt op krukken!

Sinds een paar weken krijgen we van meerdere kanten te horen dat, soms tot grote verassing, deze roerige tijd het gemakkelijker maakt om nieuw gedrag te oefenen.

Immers, álles is anders.
En dat ánders zijn, dwingt ook om te oefenen met nieuw gedrag: immers: oude sleutels passen niet op nieuwe sloten. 

Waarmee we dus allemaal te oefenen hebben is: ons verhouden met dát wat is:

 • je moet thuisblijven, thuis werken
 • kinderen / partner 24/7 om je heen hebben of juist
 • 24/7 helemaal alleen zijn
 • doorlopende dreiging van besmet worden
 • dierbaren die jou juist nu nodig hebben en je mag er niet naar toe
 • enorme vrijheidsbeperking en gemis van routines enz enz.

En corona brengt ons zoveel nieuwe, tot voor kort ondenkbare, situaties waardoor we gedwongen worden nieuw gedrag te beoefenen.

Uiteindelijk zal corona ons de weg wijzen hoe we daarmee kunnen en moeten omgaan: (wat ons bedreigt wijst ons de weg . . . . ).

Corona zorgt ervoor dat we wereldwijd daarmee bezig zijn.
“De wereld” staat stil.
“Iedereen” staat stil.
Iedereen zit thuis.
Los van sociale status, functionele status, geloofsovertuiging of wat dan ook.
Iedereen zit thuis. Als een soort nieuwe verbinding.

Heel veel “vaste regels” zijn -even- niet meer geldig.
De sociale samenhang is totaal ontregeld.
De sociale hiërarchie is ernstig verstoord en niet van belang.
Belangrijker is het antwoord op de vraag of je besmet bent en hoe het is met jouw dierbaren.

“Iedereen” zit thuis en fundamentele vragen sluipen jouw hoofd binnen:

 • Hoe belangrijk is dit werk eigenlijk voor me?
 • Hoe belangrijk is die vriendschap voor me?
 • “Ik geniet van niet naar feestjes en zo te moeten”: wat heeft me dat te vertellen?

Kennelijk is dit dus een fantastisch klimaat om te komen tot inzichten over nieuw gedrag. Het verschijnsel van de organisatie als drilpudding (constant in beweging zonder dat er iets verandert) is daarmee ook even van het toneel verdwenen.

In dit tijdvak lijkt het ook -meer dan ooit- te gaan over Leiderschap:

 • polderen wordt vervangen door besluiten: helder en krachtig geformuleerd
 • voorbeeldgedrag blijkt meer dan ooit behulpzaam én van belang bij het aanleren en volhouden van nieuw gedrag
 • bij voortduring herhalen welk gedrag van belang is: toegesneden op verschillende maatschappelijke doelgroepen.
 • nieuw houvast wordt geboden door (ongepolderde) regels en voorschriften en
 • die weinige regels geven tegelijkertijd ook heel veel ruimte voor individuele vormgeving en schenken vertrouwen.

Overal duiken nieuwe ideeën op.
Nieuwe initiatieven.
Dekseltjes gaan van de modules en geven heel veel nieuwe energie en ruimte.
Dus schoorvoetend oefenen we met z’n allen nieuw gedrag.
Met vallen en opstaan én we doen het!
En nog even door oefenen en we kunnen het helemaal zelf.

Met een glimlach en losse handen!!!

De Andere Lente!

De wereld wordt grootscheeps omgeploegd en dat maakt het zaaien straks een stuk gemakkelijker: op naar De Andere Lente!!

Normaal in deze weken van het voorjaar gaat jaarlijks veel aandacht uit naar het plant- en zaai klaar maken van de grond: dé basis voor groei en bloei!
De lente barst los en iedereen gaat aan de slag.

Alleen deze lente niet: lentekriebels vinden vooral plaats: binnenskamers met te veel mensen in te weinig ruimte of juist in een gevoel van isolement.

In deze situatie ligt het verschijnsel, meer dan ooit op de loer, van groeiende Lijdenspijn en groeiend Verlangen.

Vaak hand in hand: 24 uur met jouw partner in één -dán te klein- huis kan meer lijdenspijn (en verlangen) in beeld brengen dan in een drukke baan buitenshuis.

Thuiswerken zonder strikte regels als werktijd, protocollen, meetings met afwisselend ervaren nut, even niet aan tafel met die immer zeurende collega, brengt de werkgerelateerde lijdenspijn versterkt in beeld.
En een verlangen.

Leven zonder al die “sociale verplichtingen” kan een diep verlangen in beeld brengen: aan rust en ruimte in de agenda. Ook privé.

Óf het brengt juist een diep gemis in beeld dat bijvoorbeeld gaat over het niet ontmoeten van onvoorwaardelijke liefde, vriendschap of dierbare mensen in jouw leven.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het landschap van het “dagelijks zelf” wordt omgeploegd.

Lijdenspijn komt bovenop te liggen.

Naast het verlangen.

Klaar om te aanschouwen en te begrijpen. Opnieuw onderstoppen of ontkennen (vaak ons eerste afweer-reactie) gaat even niet meer.

Alle hens aan dek dus voor ons als bewustzijnsontwikkelaars om bij te dragen:

 • aan het vinden van de voor passende Andere Routes naar de Andere Lente
 • aan het begrijpen (ipv verklaren of veroordelen) van de lijdenspijn en het ontkennen daarvan (vaak als liefde in vermomming)
 • aan het begrijpen van de oorsprong van het verlangen en het ontkennen daarvan (vaak als liefde in vermomming)
 • aan het aanboren van de “nog slapende kwaliteiten” om die stappen te zetten die tot voor kort nog onmogelijk leken.

Kortom: laten we proberen met onze aangescherpte gereedschappen als Liefde, Respect, Zorgvuldigheid en Transparantie zoveel mogelijk bijdragen te leveren aan het begrijpen en transformeren ten dienste van Groei & Bloei in de nieuwe Lente.